top of page

PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt

Denne persondatapolitik beskriver hvordan La Jolie indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Politikken er gældende for de personoplysninger, som

1) du afgiver til La Jolie i forbindelse med et køb eller en behandling i klinikken eller på Lajolie.dk
2) retter henvendelse til La Jolie i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, produkter eller lignende

 

Derudover vedrører persondatapolitikken også de personoplysninger, som vi indsamler når du besøger vores hjemmeside, lajolie.dk. 

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning i form af;

c) EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”), samt

d) databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”databeskyttelsesloven”).

La Jolie er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.
 

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, der er beskrevet heri, kan du kontakte os på info@lajolie.dk

eller
 

La Jolie
Tullinsgade 12, kld.
1618 København V


2. Vores behandling af dine personoplysninger

2.1. Anvendelse af lajolie.dk

Når du besøger lajolie.dk, anvender vi cookies til at indsamle personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på Lajolie.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.
 

Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på Lajolie.dk med relevante tilbud og indhold.
 

Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer, hvis du har givet samtykke hertil, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Oplysninger indsamlet på Lajolie.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i vores cookiedeklaration.
 

2.2 Køb af varer på Lajolie.dk eller i vores klinik

Når du foretager et køb på Lajolie.dk, så indsamler vi oplysninger som du selv angiver (navn, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo). Derudover indsamler vi oplysninger om hvilket produkt du køber. Når du foretager et køb i La Jolie, indsamler vi dine kortoplysninger med henblik på at kunne foretage købet. Når du returnerer en vare i klinikken, indsamler vi de oplysninger, som du angiver (navn og adresse).
 

Formålet med denne indsamling er, at vi kan levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, at vi kan kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Derudover indsamler og behandler vi dine personoplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For øvrige personoplysninger opbevarer vi kun disse så længe vi har et sagligt relevant formål til behandlingen.
 

2.4 Deltagelse i konkurrencer
Når du deltager i en konkurrence der afholdes på lajolie.dk eller via instagram kontoen @lajolie.dk vil vi indsamle personoplysninger i form af navn, brugernavn e-mail, adresse, telefonnummer for at kunne registrere din deltagelse, herunder kontakte dig i tilfælde af, at du vinder konkurrencen. Vi indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med konkurrencer på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. I tillæg til denne persondatapolitik vil der altid fremgå henvisning til specifikke konkurrencebetingelser for den enkelte konkurrence. Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på seks (6) måneder med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse i konkurrencen.

 

2.5 Sociale medier

Vi indsamler og behandler de oplysninger, som du slår op på vores sociale platforme i form af Instagram. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Vi anbefaler, at du i tillæg til denne politik, gør jer bekendt med de respektive databeskyttelsespolitikker for Instagram. Dine opslag og personoplysninger vil være tilgængelige for andre i overensstemmelse med de almindelige slettefrister for Instagram medmindre vi eller du selv sletter dem inden da. Vi forbeholder os retten til at slette ethvert opslag som vi finder upassende, stødende, misvisende, racistiske eller politisk ukorrekte eller på anden vis uforenelig med La Jolie´s brand og værdier.
 

Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.
 

2.6 Leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Når du leverer produkter til La Jolie  eller på anden vis samarbejder med os, indsamler og behandler vi i en række personoplysninger om dig, herunder navnlig navn, kontaktoplysninger som korrespondance. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.


3. Videregivelse af data til tredjepart

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik.

Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder når dette følger af en retlig forpligtelse. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel. Hvis du ønsker at returnere en vare købt på lajolie.dk eller i klinikken udveksler vi dine personoplysninger med vores pengeinstitut med henblik på at kunne tilbageføre din betaling. Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på Lajolie.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere. I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller delvis frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.
 

4. Dine rettigheder og klageadgang

4.1 Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i medfør af databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger La Jolie har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse personoplysninger. Du har endvidere ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

Skulle vi mod forventning behandle urigtige oplysninger omkring dig, f.eks. en forkert leverings-/faktureringsadresse, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger.

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@lajolie.dk.
 

Vi gør opmærksom på at begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger ikke kan ske, hvor La Jolie er underlagt en retslig forpligtelse. Derudover kan begrænsning af vores behandling medføre, at vi ikke kan levere en vare købt på Lajolie.dk.
 

4.2. Klageadgang 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via info@lajolie.dk . Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

5. Ændringer og seneste opdatering

5.1 Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder via en af de kommunikationskanaler du har valgt.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

bottom of page